เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Here are the steps:

  1. Fill out the New Account form with your details.
  2. An email will be immediately sent to your email address.
  3. Read your email, and click on the web link it contains.
  4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
  5. Now, select the course(s) or package you want to purchase.
  6. You will be taken to PayPal to make the purchase*.
  7. Once the payment is confirmed, you can now access the full course(s). From now on you will only need to enter your personal username and password (in the form on this page) to log in and access any course you have enrolled in.

* Please contact us if you do not want to pay via PayPal.